Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Çözelti konsantrasyon hesaplama

En son yayınlar

Asit çözeltisi hazırlama programı

Stok asit çözeltilerinden istenen asit çözeltilerini hazırlamak için aşağıda hazırlamış olduğum hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Elimizde yoğunluğu 1.19 ve yüzde saflığı %37 olan HCI asit olsun. (HCI molekül ağırlığı :36.46) Bundan 2 Molar 250 ml asit çözeltisi hazırlanmak isteniyorsa, Sırasıyla ilk kutuya yoğunluğu 1.19, ikinci kutuya yüzdesini yani 37 yazalım. Stok asit molekül ağırlığına 36.46 yazalım. Hazırlanacak çözelti molaritesine 2 yazalım, hazırlanacak çözelti hacmine 250 ml yazalım. Eğer 1 litre hazırlayacak olsa idik bu kutuya 1000 yazmamız gerekir. Son olarakta hesaplama butonunu tıkladığımızda stok asit çözeltisinden alınması gereken ml yi program vermiş olacaktır. Not : Verileri virgül ile değil nokta ile girin 36,46 şeklinde değil 36.46 şeklinde giriniz. Stok çözeltinin yoğunluğu g / cm3: Stok çözeltinin saflık yüzdesi %: Stok asitin molekül ağırlığı: Hazırlanacak çözeltinin Molaritesi: Hazırlanacak çözeltinin hacmi (m…

Six Tenths Kuralı

Bir üretim tesisin üretim miktarı artıkça bir önceki projede ki maliyetin bu üretim miktarına göre nasıl değiştiğini gösterir.

Örneğin;

Yılda 4000 ton çivi üretim yapan bir fabrikanın proje maliyeti tüm ekipmanlar ile birlikte 1.500.000 TL olsun. Eğer yıllık 6000 çivi üretimi gerçekleştirecek şekilde kurulması planlanırsa projenin yeni maliyeti ne olacağının cevabını araştıralım.

Burada devreye Six Tenth Kuralı devreye giriyor.

Formül şu şekilde

(Maliyet 1/ Maliyet 2)= (Üretim Kapasitesi 1/Üretim Kapasitesi 2)^0.6

Formüle göre soruyu çözelim.

Maliyet 1 = 1.500.000 TL
Üretim Kapasitesi 1= 4.000 ton
Üretim Kapasitesi 2 =6.000 ton
Maliyet 2 = Soruluyor ?

(1.500.000/x)=(4.000/6.000)^0.6

(1.500.000/x)=0.784

x=1.500.000 /0.784

x=1.913.265 TL 

Yani 4000'den 6000 tona çıkacak bir proje yapıldığında maliyet 1.923.265 TL olacaktır.